Be2.nl

b2.nl review

Be2.nl is het online relatiebemiddelingsbureau en is ook meervoudig testwinnaar onder de relatiebemiddelingen op internet. De basis voor deze serieuze dienstverlener ligt in een wetenschappelijk opgestelde persoonlijkheidstest, evenals de duidelijke visie van kwaliteit voor kwantiteit.

Oordeel DatingClass.nl

Relatiebemiddeling is niet voor iedereen. Dit is natuurlijk een extra feature voor een dating site en zal voor sommige wellicht te prijzig zijn. Dit heeft niks te maken met het feit dat het wellicht wel een goede oplossing kan zijn.

Mijn mening is probeer (echt proberen) om met andere leden in contact te komen en gebruik hiervoor verschillende manieren. Er zijn genoeg tips te vinden online en ook in de Dating Class Nieuwsbrief. Het voordeel van proberen is dat je ook weet WAAR je de mist in gaat…

Comments are closed.